Leren op eigen initiatief en via kennisdeling

Leren op eigen initiatief en via kennisdeling

Ben je pas afgestudeerd en vind je een job bij een van de bedrijven binnen iAdvise Groep? Dan krijg je een half jaar professionele en persoonlijke begeleiding via Grasshoppers Academy. Dit traject omvat vijftien opleidingsdagen. Die gaan van een workshop rond communicatievaardigheden tot een technische training voor data wizards, infrastructure geeks of development ninjas. In deze opleidingen staan eigen initiatief en kennisdeling centraal. Maar wat betekent dat concreet?

Eigen initiatief 

Grasshoppers Academy stimuleert je om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Om dat te bereiken, reiken we oefeningen aan zoals het bouwen van een applicatie. We benadrukken hierbij de aandacht voor de user interface (UI) en user experience (UX). Eerst krijg je een korte theoretische uitleg van een ervaren professional. Daarna ga je aan de slag met pen en papier om de UI en UX uit te tekenen. Zowel de docent als de coach moedigen je aan om een doelgroep te kiezen. Dan ga je zelfstandig op zoek naar de benodigde data in functie van de juiste doelgroep. Het voordeel van deze aanpak is dat je leert om zelfstandig informatie te zoeken. Hierdoor onthoud je makkelijker welke stappen je onderneemt om tot een goede oplossing te komen voor de aangereikte case.

Door je te verdiepen in de verschillende onderdelen van de opdracht leer je om gericht vragen te formuleren. Hoe zorg je ervoor dat de applicatie geschikt is voor een desktop en een smartphone? Waar plaats je de buttons? Hoe verloopt de flow van de applicatie? Door al die vragen te beantwoorden, ontdek je nieuwe kennisdomeinen. Tegelijk prikkelt het je interesse om met nieuwe technologieën aan de slag te gaan. Het is spannend om zelf uit te zoeken wat er allemaal mogelijk is en welke innoverende technologieën er allemaal bestaan. En de feedback op de leermethode van Grasshoppers Academy is bijzonder positief. Jonge IT’ers laten er het klassieke, schoolse leren op een informele manier achter zich. Ze vinden het enorm leerzaam om zelf initiatief te nemen en zelf tot – soms onverwachte – oplossingen te komen.

Kennisdeling 

Tot slot van de opdracht presenteer je de oplossing in een groepssessie. Zo krijg je de mogelijkheid om je presentatievaardigheden te oefenen. Die presentaties bieden inzicht in elkaars manier van werken en zorgen voor constructieve feedback. Zowel de docent als de coach stimuleren je om open en oprecht met elkaar in discussie te gaan. Die onderlinge interactie stimuleert namelijk het groepsgevoel, de samenwerking en het leervermogen. Soms zijn de docent en de coach ook zelf verrast door een oplossing en leren ze ook iets nieuws. Precies dat maakt het delen van kennis zo boeiend: iedereen leert van elkaar. Kortom, kennis delen op een informele, open en actieve manier versterkt de onderlinge band tussen collega’s en leidt tot betere persoonlijke en professionele resultaten.

Ben je op zoek naar een job of stageplaats waar eigen initiatief en kennisdeling centraal staan? Neem dan contact op met frederik.vallaeys@grasshoppers-academy.eu

 

Leave a comment