CLOUD IDENTITY MANAGEMENT

CLOUD IDENTITY MANAGEMENT

Jouw opdracht:

Veel bedrijven maken de stap om cloud en on-premise systemen transparant naast mekaar te laten draaien.

Dit hybride landschap creëert uiteraard zijn eigen uitdagingen. Een van die uitdagingen omvat het user/identity management.

De meeste bedrijven hebben een on-premise identity store (vaak in de vorm van Microsoft Active Directory of andere LDAP-directory) waaraan de on-premise applicaties rechtstreeks authenticeren of ingekoppeld staat op een access management system als trust identity store. Migratie van deze applicaties naar de cloud breekt meteen ook deze connectie, aangezien de meeste administrators deze LDAP-directories niet willen opstellen naar het boze internet toe.

Binnen het Oracle Cloud universum heeft Oracle hier een eigen product in de markt gezet: Oracle Identity Cloud Services (IDCS).

Het doel van jouw stage is om de mogelijkheden van IDCS in kaart te brengen en bepaalde applicaties (Java en/of Oracle Apex applicaties) te integreren met deze oplossing.

Tijdens deze stage ga je aan de slag met concepten zoals:
• Federation
• SAML
• OpenID
• Social Login
• AZURE AD
• Eventueel ADFS, user synchronisatie, etc.

Samen bespreken wij bij de start van je stage een of meerdere concrete cases. Een eigen voorstel is ook altijd bespreekbaar!

Het doel van je stage bestaat erin de mogelijkheden en de beperkingen van IDCS te bestuderen en zo BRYXX beter in staat te stellen de nodige expertise te kunnen leveren aan haar klanten m.b.t deze hedendaagse noden en trends in het kader van hybrid identity management.

Onze begeleiding

Wij zorgen uiteraard voor de nodige opleiding en begeleiding door een vooraf samengesteld team. Tijdens je stage werk je in de context van een echt project, dat wil zeggen dat je een “klant” krijgt die je tijdens je eerste stagedag(en) z’n noden uitlegt, vertelt welke functionaliteit geautomatiseerd moet worden en met welke vereisten en beperkingen. Daarnaast stellen we je enkele technische mensen voor die geregeld met je samenzitten voor het bespreken van oplossingen en helpen bij eventuele problemen.

We proberen alle onderdelen van een goed project aan bod te laten komen, zowel op technisch als op menselijk vlak. Buiten analyse en ontwikkeling zijn communicatie, teamwerk, motivatie en doorzettingsvermogen noodzakelijke onderdelen die niet mogen ontbreken.