CLOUD-FIT-O-METER

CLOUD-FIT-O-METER

Voor IntoData staat data centraal. Zij verzorgen de dataondersteuning in diverse projecten, tools en frameworks. Hiervoor staat een team van mensen garant dat zich aangetrokken voelt tot elk data gerelateerd aspect binnen een informatiseringstraject. Dit gaat van data structuring (relational, dimensional modelling) tot data integratie (ETL-ELT, data movement, migration, replication) voor operationele systemen of data warehouses. Maar het omvat ook data quality en master data management (MDM). Zelfs data delivery (visualization, reporting, BI / BA) en data governance komen hier aan bod.

De dataservices markt evolueert razendsnel. Vermits IntoData de klant altijd een stapje voor wil blijven, willen zij niet alleen een duidelijk beeld hebben van de behoeften en trends binnen hun markt. Ze willen ook in een vroeg stadium inzicht hebben in de nieuwste technologieën en tools.

Jouw opdracht

Meet hoe mijn bedrijf is met de cloud-fit-o-meter

Het is van oudsher bekend dat medewerkers best van al gezond zijn. De Romeinen hadden het destijds immers al over “Mens sana in corpore sano”. Want als je je goed in je vel voelt, zijn je prestaties beter, ook op professioneel vlak. Daarom starten meer en meer bedrijven diverse campagnes om sport en beweging aan te moedigen.

Deze stage opdracht bestaat uit het opzetten van een data platform in de cloud waarin je basisgegevens (hartslag, aantal stappen, uren slaap, etc.) vanuit verschillende toestellen verzamelt. Op dit “geïntegreerd data platform” laat je dan analyses los om te zien hoe fit het bedrijf is. Maak kennis met de cloud-fit-o-meter!

Meten is weten

Het is de bedoeling om geïnteresseerde collega’s binnen IntoData een polsbandje te bezorgen en hen te vragen periodiek hun data op een afgesproken plaats ter beschikking stellen. Je kan ook een oproep doen bij andere collega’s die al een device hebben om data te capteren en door te sturen, desnoods geanonimiseerd.

Technisch kom je tijdens deze stageopdracht in aanraking met volgende tools en technologieën: Talend, AWS (met PostgreSQL), Tableau (of andere visualisatie tool) en Python of R (?) voor andere analyses. Al dan niet doe je een tussenstap via een NoSQL database (bv. MongoDB) waarin je de aangereikte data bijvoorbeeld als JSON-strings stockeert.

Research

In deze stageopdracht doe je de nodige research rond de traditionele relationele databases (bv. PostreSQL) enerzijds en de NoSQL databases (bv. MongoDB) anderzijds. We verwachten dat je ook een kritische blik werpt op de buzz die je rond dit thema vindt op het net.

Vragen die je beantwoordt zijn onder andere:

  • Is NoSQL een technologie voor alleen de grote, bekende websites, zoals bol.com, Amazon, LinkedIn, Twitter en Facebook, of heeft deze technologie wel degelijk traditionele organisaties iets te bieden?
  • Wat zijn de typische toepassingsgebieden voor RDBMS en NoSQL?
  • Geef de voor- en nadelen van beide
  • Welke mogelijkheden en technische eigenschappen hebben ze?
Doel van deze stage
  • Een aantal van de NoSQL en niet-gestructureerde data concepten in het juiste perspectief plaatsen
  • De mogelijkheden en de beperkingen van de gebruikte tools en technologieën testen om zo iAdvise Groep – en in het bijzonder het IntoData team – beter in staat te stellen om de juiste keuzes te maken bij vragen van hun klanten
  • Een extra doel is natuurlijk de opgezette case effectief ook te gebruiken

Voor deze stageplaats zijn zij op zoek naar een informatica profiel met een grote leergierigheid, de wil om nieuwe technologieën te bestuderen en de passie om met data te werken.

De begeleiding

IntoData zorgt uiteraard voor de nodige opleiding en begeleiding door een vooraf samengesteld team. Tijdens je stage werk je in de context van een echt project, wat wil zeggen dat je een “klant” krijgt die jou tijdens je eerste stagedag(en) z’n noden uitlegt, vertelt welke functionaliteit hij wil automatiseren en met welke vereisten of beperkingen. Daarnaast stellen ze je enkele technische mensen voor die geregeld met je samenzitten voor het bespreken van oplossingen. Zij helpen je ook bij eventuele problemen.

Ze proberen alle onderdelen van een goed project aan bod te laten komen, zowel op technisch als op menselijk vlak. Buiten analyse en ontwikkeling zijn communicatie, teamwerk, motivatie en doorzettingsvermogen noodzakelijke onderdelen voor deze stageopdracht.